HAK studio

• Địa chỉ: 53D/3 ĐƯỜNG SONG HÀNH , P. TRUNG MỸ TÂY

• Số điện thoại: +84908953543

• Email: hakstudiobridal@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hakstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/hakstudio.hcm/