Hiện chưa có nội dung khuyến mãi nào từ HAK studio.