từng khoảnh khắc , từng cảm xúc của bạn , Hak luôn bám theo , luôn nói cho mọi người biết về tình yêu của bạn bằng hình ảnh .